Friday, February 4, 2011

PELAN OPERASI PENGAKAP SEMARA 2011

P E L A N O P E R A S I


NAMA PROGRAM : KENALI BP

OBJEKTIF : Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli tentang asas, tujuan dan faedah berpengakap

TEMPOH : Mac Hingga Oktober

KUMPULAN SASARAN : Semua Ahli PPM

GURU TERLIBAT : 01. En.Azly Ogos M Sabin
02. En. Rasman Alip
03. Pn. Joan Meragun
03. Pn. Rohani Mynoor
04. Cik Vanessa Vera Lyn


PROSES KERJA : 1. Taklimat Anugerah Kehadiran Penuh
1.1 Ucapan Guru Penasihat.
1.2 Penerangan tentang Program KENALI BP
1.3 Perlantikan AJK Program KENALI BP.

2. Kenal Pasti Kumpulan Sasaran
2.1 Rekod senarai ahli mengikut Patrol.

3. Perbincangan Antara Guru Penasihat & AJK
3.1 Kenal pasti ahli – ahli patrol yang kurang/tidak mempunyai pengetahuan tentang aktiviti Pengakap
3.2 Kenal pasti/Gubal soalan – soalan kuiz

4. Pelaksanaan Aktiviti

5.1 Ahli Jawatankuasa menetapkan soalan - soalan

Ahli Jawatankuasa melaksanakan kuiz pada hari perjumpaan mingguan/bulanan

KEKANGAN/HALANGAN : 1. Masa perjumpaan / pertandingan amat terhad disebabkan berlakunya
pertindihan aktiviti.

2. Status kerjasama ahli yang rendah.

3. Status motivasi ahli yang rendah.PEMANTAUAN : Pemantauan dilakukan oleh Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Penyelaras Unit Beruniform/Guru Penasihat/AJK Kelab dengan menggunakan instrumen yang dibina khas sekali sebulan bagi setiap tingkatan.

PENILAIAN : Penilaian dijalankan selepas sesuatu program atau sesi perjumpaan.

PENAMBAHBAIKAN : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap tiga
bulan bagi meningkatkan keberkesanan program.

P E L A N O P E R A S I


NAMA PROGRAM : KAMI JUARA

OBJEKTIF : Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli tentang asas, tujuan dan faedah berpengakap

TEMPOH : Mac Hingga Oktober

KUMPULAN SASARAN : Semua Ahli PPM

GURU TERLIBAT : 01. En. Azly Ogos M Sabin
02. En. Rasman Alip
03. Pn. Joan Meragun
03. Pn. Rohani Mynoor
04. Cik Vanessa Vera Lyn

PROSES KERJA : 1. Taklimat Anugerah Kehadiran Penuh
1.4 Ucapan Guru Penasihat.
1.5 Penerangan tentang Program KAMI JUARA
1.6 Perlantikan AJK Program KAMI JUARA.

5. Kenal Pasti Kumpulan Sasaran
2.1 Rekod senarai ahli mengikut Patrol.

6. Perbincangan Antara Guru Penasihat & AJK
3.1 Kenal pasti ahli – ahli patrol yang kurang/tidak mempunyai pengetahuan tentang aktiviti Pengakap
3.2 Kenalpasti jenis permainan untuk ahli lelaki dan perempuan
3.3 Kenal pasti/Memperoleh peralatan yang sesuai

7. Pelaksanaan Aktiviti

5.2 Ahli Jawatankuasa prosedur /jadual pertandingan

Ahli Jawatankuasa melaksanakan kuiz pada hari perjumpaan mingguan/bulanan

KEKANGAN/HALANGAN : 1. Masa perjumpaan / pertandingan amat terhad disebabkan berlakunya
pertindihan aktiviti.

4. Status kerjasama ahli yang rendah.

5. Status motivasi ahli yang rendah.PEMANTAUAN : Pemantauan dilakukan oleh Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Penyelaras Unit Beruniform/Guru Penasihat/AJK Kelab dengan menggunakan instrumen yang dibina khas sekali sebulan bagi setiap tingkatan.

PENILAIAN : Penilaian dijalankan selepas sesuatu program atau sesi perjumpaan.

PENAMBAHBAIKAN : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap tigabulan bagi meningkatkan keberkesanan program.

No comments:

Post a Comment